BIDV PGD Đề Thám

 • Địa chỉ: Km5 Phường Đề Thám - Đề Thám-Cao Bằng - Cao Bằng
 • Số điện thoại: 020 6375 9888,02063299699
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Cao Bằng

Các dịch vụ tại PGD Đề Thám ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đề Thám

BIDV gần PGD Đề Thám