Chi nhánh BIDV Cao Bằng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Cao Bằng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Cao Bằng 4 địa điểm, Huyện Hoà An 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Cao Bằng

Cao Bằng
  • CN Cao Bằng

    Số 15, Đường Hoàng Đình Giong - Hợp Giang-Cao Bằng - Cao Bằng

  • PGD Đề Thám

    Km5 Phường Đề Thám - Đề Thám-Cao Bằng - Cao Bằng

Trà Lĩnh
Hoà An
  • PGD Hoà An

    Trung Tâm Thương Mại Hòa An Khu Hoằng Bó 2 - Nước Hai-Hòa An - Cao Bằng

Cao Bằng

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Cao Bằng