BIDV PGD Trà Lĩnh

 • Địa chỉ: Khu 1 - Hùng Quốc-Trà Lĩnh - Cao Bằng
 • Số điện thoại: 020 6388 0881,020630880886
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Cao Bằng

Các dịch vụ tại PGD Trà Lĩnh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Trà Lĩnh

BIDV gần PGD Trà Lĩnh