BIDV CN Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Chí Thanh - Hải Châu 1-Hải Châu - Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 023 6381 0900
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Đà Nẵng ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Đà Nẵng

BIDV gần CN Đà Nẵng