BIDV PGD Hải Châu

 • Địa chỉ: Số 40-42 Hùng Vương - Hải Châu 1-Hải Châu - Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 023 6384 9072
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Đà Nẵng

Các dịch vụ tại PGD Hải Châu ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Châu

BIDV gần PGD Hải Châu