BIDV PGD Thanh Khê

 • Địa chỉ: Số 240 Ông Ích Khiêm - Thạch Thang-Hải Châu - Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 023 6374 4801
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Hải Vân

Các dịch vụ tại PGD Thanh Khê ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Khê

BIDV gần PGD Thanh Khê