BIDV CN Lâm Đồng

 • Địa chỉ: Số 20 Trần Phú - 4-Đà Lạt - Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 026 3353 1996,02633822292
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Lâm Đồng ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Lâm Đồng

BIDV gần CN Lâm Đồng