BIDV PGD Phan Chu Trinh

 • Địa chỉ: 28 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 7-Đà Lạt - Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 026 3355 0699
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Đà Lạt

Các dịch vụ tại PGD Phan Chu Trinh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phan Chu Trinh

BIDV gần PGD Phan Chu Trinh