BIDV QTK Thanh Sơn - Chợ Động

 • Địa chỉ: Số 329 Đường Thống Nhất - Đạo Long-Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
 • Số điện thoại: 025 9383 7665
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Ninh Thuận

Các dịch vụ tại QTK Thanh Sơn - Chợ Động ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Thanh Sơn - Chợ Động

BIDV gần QTK Thanh Sơn - Chợ Động