BIDV PGD Đồng Hỷ

 • Địa chỉ: Tổ 14 - Chùa Hang-Đồng Hỷ - Thái Nguyên
 • Số điện thoại: 020 8382 2099
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Thái Nguyên

Các dịch vụ tại PGD Đồng Hỷ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đồng Hỷ

BIDV gần PGD Đồng Hỷ