Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Thái Nguyên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 8 địa điểm, Huyện Phổ Yên 1 địa điểm, Huyện Đồng Hỷ 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Thái Nguyên


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Thái Nguyên