BIDV PGD Phan Đình Phùng

 • Địa chỉ: Kiốt Số 9, Công Ty Dược Thái Nguyên, Ngã Tư Đồng Quang, Thái Nguyên
 • Số điện thoại: 020 8385 1400
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Phan Đình Phùng ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phan Đình Phùng

BIDV gần PGD Phan Đình Phùng