BIDV PGD Phổ Yên

 • Địa chỉ: Số 406 Đường Hoàng Quốc Việt - Trung Thành-Phổ Yên - Thái Nguyên
 • Số điện thoại: 020 8376 3777
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Nam Thái Nguyên

Các dịch vụ tại PGD Phổ Yên ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phổ Yên

BIDV gần PGD Phổ Yên