BIDV PGD Sông Công

 • Địa chỉ: Số 17, Đường Thống Nhất - Cải Đan-Sông Công - Thái Nguyên
 • Số điện thoại: 020 8366 2802
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Nam Thái Nguyên

Các dịch vụ tại PGD Sông Công ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Sông Công

BIDV gần PGD Sông Công