BIDV PGD Đội Cung

 • Địa chỉ: Số 100 Trường Thi - Trường Thi-Thanh Hóa - Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 023 7371 3170
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Thanh Hoá

Các dịch vụ tại PGD Đội Cung ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đội Cung

BIDV gần PGD Đội Cung