BIDV PGD Lê Lợi

 • Địa chỉ: Tt Tm Plaza, 27-29 Lê Lợi, Lam Sơn, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 023 7372 4982
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Lê Lợi ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lê Lợi

BIDV gần PGD Lê Lợi