BIDV PGD Tĩnh Gia

 • Địa chỉ: Số 218 Đường Quang Trung, Tiểu Khu 3 - Hải Ninh-Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 023 7386 1989
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Lam Sơn

Các dịch vụ tại PGD Tĩnh Gia ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Tĩnh Gia

BIDV gần PGD Tĩnh Gia