Ngân hàng BIDV Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.