Ngân hàng BIDV Thị Xã Cao Bằng Cao Bằng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cao Bằng.