Ngân hàng BIDV Bố Trạch Quảng Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bố Trạch.

Chi nhánh BIDV ở Bố Trạch Quảng Bình

BIDV PGD Lý Hòa
 • PGD Lý Hòa

  Quốc Lộ 1A - Phú Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình

 • BIDV PGD Thanh Hà
  • PGD Thanh Hà

   Quốc Lộ 1A - Thanh Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình

  • BIDV PGD Bố Trạch