Ngân hàng BIDV Huyện Phổ Yên Thái Nguyên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phổ Yên.