Ngân hàng BIDV Phổ Yên Thái Nguyên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phổ Yên.

Chi nhánh BIDV ở Phổ Yên Thái Nguyên

BIDV PGD Phổ Yên
  • PGD Phổ Yên

    Số 406 Đường Hoàng Quốc Việt - Trung Thành-Phổ Yên - Thái Nguyên

  • BIDV CN Nam Thái Nguyên
    • CN Nam Thái Nguyên

      Số 478, Tổ 5, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên