Ngân hàng BIDV Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.