BIDV PGD Việt Yên

 • Địa chỉ: Số 598 Đường Thân Nhân Trung - Thị Trấn Bích Động - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 020 4653 6688
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bắc Giang

Các dịch vụ tại PGD Việt Yên ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Việt Yên

BIDV gần PGD Việt Yên