BIDV QTK Trần Nguyên Hãn

 • Địa chỉ: Ki Ốt Chợ Hà Vị, Nguyễn Công Hãn, Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang
 • Số điện thoại: 020 4382 4729
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK Trần Nguyên Hãn ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Trần Nguyên Hãn

BIDV gần QTK Trần Nguyên Hãn