BIDV PGD Nguyễn Đáng

 • Địa chỉ: Số 547 Nguyễn Đáng - 6-Trà Vinh - Trà Vinh
 • Số điện thoại: 029 4385 8477
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Trà Vinh

Các dịch vụ tại PGD Nguyễn Đáng ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Đáng

BIDV gần PGD Nguyễn Đáng