BIDV PGD Phạm Thái Bường

 • Địa chỉ: Số 24-26 Phạm Thái Bường, K2 - 2-Trà Vinh - Trà Vinh
 • Số điện thoại: 029 4625 0651
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Trà Vinh

Các dịch vụ tại PGD Phạm Thái Bường ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phạm Thái Bường

BIDV gần PGD Phạm Thái Bường