Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Trà Vinh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Trà Vinh


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Trà Vinh