Chi nhánh BIDV Trà Vinh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Trà Vinh


  • Thị Xã Trà Vinh
  • PGD Phạm Thái Bường

    24-26 Phạm Thái Bường, Phường 3, Trà Vinh

  • CN Trà Vinh

    Số 2B Đ. Lê Thánh Tôn, khóm 3, Phường 2, Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Trà Vinh