BIDV PGD Tiểu Cần

 • Địa chỉ: 134 Quốc Lộ 60 Khóm 1 - Tiểu Cần-Tiểu Cần - Trà Vinh
 • Số điện thoại: 029 4361 2345
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Trà Vinh

Các dịch vụ tại PGD Tiểu Cần ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Tiểu Cần

BIDV gần PGD Tiểu Cần