Ngân hàng BIDV Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.