Ngân hàng BIDV Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Trà Vinh.