BIDV PGD Duyên Hải

 • Địa chỉ: 22A Đường Điện Biên Phủ Khóm 1 - Duyên Hải-Duyên Hải - Trà Vinh
 • Số điện thoại: 029 4383 3187
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Trà Vinh

Các dịch vụ tại PGD Duyên Hải ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Duyên Hải

BIDV gần PGD Duyên Hải